Wdrożenie zasad odo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych , instrukcja zarządzania systemem informatycznym...

W ramach wdrożenia zasad ODO opracowujemy:

 1. Politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na którą składają się:

 • Inwentaryzacja obszarów przetwarzania danych osobowych.
 • Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych .
 • Opis środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.
 • Ewidencja pracowników przetwarzających dane osobowe wraz z przydzielonymi im uprawnieniami.
 • Przygotowanie procedury szkolenia dla pracowników.
 • Instrukcja alarmowa.
 1. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym na którą składają się:

 • Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Metody i środki uwierzytelnienia (polityka haseł).
 • Procedury tworzenia kopii zapasowych.
 • Procedury zabezpieczenia systemu informatycznego przed ingerencją zewnętrzną.
 • Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji sprzętu IT.
 1. Wzór umowy powierzenia danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

 2. Wzory upoważnień dla pracowników i współpracowników przetwarzających dane osobowe.

 3. Szkolenie w formie elektronicznej dla obecnych i przyszłych pracowników hotelu.

 4. Klauzule informacyjne (karta gościa, regulamin rezerwacji, regulamin hotelowy, polityka prywatności).

 5. Analizę ryzyka – nowy dokument wymagany przez rozporządzenie RODO.

 6. Zgłoszenie zbiorów lub ABI-ego do GIODO.

 7. Listę zadań do wykonania przez ADO które są konieczne do przeprowadzenia kompletnego wdrożenia.

design by : LEMONPIXEL.pl