Przepisy EU

DYREKTYWA 95/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY WE


Zawiera definicje podstawowych terminów odnoszących się do dziedziny danych osobowych, ustala zasady zbierania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych osobowych. Określa zasady i warunki zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem oraz prawa osób, których dane dotyczą.
Przejdź do ustawy...


  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016


PRZEJDŹ DO USTAWY
design by : LEMONPIXEL.pl