Roczny audyt kontrolny wraz z aktualizacją analizy ryzyka

Audyt wraz z wymaganą przez nowe rozporządzenie RODO aktualizacją analizy ryzyka.

Przeprowadzamy audyt wraz z wymaganą przez nowe rozporządzenie RODO aktualizacją analizy ryzyka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli powstaje raport dla administratora danych osobowych z faktycznego stanu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. 

design by : LEMONPIXEL.pl