Przepisy PL

1. Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku Dz.U.2016 poz 922
Przejdź do ustawy...


2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
Przejdź do ustawy...


3. ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Przejdź do ustawy...


4. ROZPORZĄDZENIE MAiC z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
Przejdź do ustawy...


5. ROZPORZĄDZENIE MAiC z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
Przejdź do ustawy...


6. ROZPORZĄDZENIE MAiC z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji
Przejdź do ustawy...   7. PROJEKT rozporzadzenia z dnia 12 wrzesnia 2017r o ochronie danych osobowych

   PRZEJDŹ DO USTAWY

 

design by : LEMONPIXEL.pl