Opieka po wdrożeniu

Proces ochrony danych osobowych podlega w hotelu ciągłej ewolucji.

Proces ochrony danych osobowych podlega w hotelu ciągłej ewolucji. Wynika to z faktu stosowania coraz nowszych form marketingu wykorzystującego dane osobowe, rozwoju technologii informatycznych, oraz bieżących zmian zachodzących w każdym przedsiębiorstwie.
 

Osoby wyznaczone przez ADO do ochrony danych w hotelu nieustannie stykają się z nowymi problemami, które wcześniej, podczas wdrożenia nie były brane pod uwagę .
 

Dlatego oferujemy pomoc w ich rozwiązywaniu, merytorycznie wspierając Państwa pracowników naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.
O
ferujemy także wsparcie w rozwiązywaniu problemów, w tym również obsługę incydentów bezpieczeństwa.

design by : LEMONPIXEL.pl