​​​​​​​Oferujemy usługi outsourcingu Inspektora Ochrony Danych

Oferta na usługi outsourcingu Inspektora Ochrony Danych w hotelu

Świadczymy usługi wsparcia dla Administratorów Danych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.

Usługa polega na przejęciu przez specjalistę obowiązków nałożonych na Administratora Danych (AD) wynikających z RODO.

Minimalny zakres czynności outsourcingu IOD wynika z zadań określonych w Art. 39 RODO, oraz wytycznych Grupy Art. 29 ds. ochrony danych zawartych w dokumencie WP 243.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od oczekiwanego przez Hotel zakresu prac.

 

*Zgodnie z Art. 37 RODO Administrator Danych zawsze wyznacza Inspektora Ochrony Danych (IOD) gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10.

 W przypadku Hoteli będzie to zawsze zależało od skali przetwarzania danych.

Mimo że dla wielu Hoteli wyznaczenie IOD nie jest obowiązkowe, jest jednak zalecane.

  
design by : LEMONPIXEL.pl